سامانه های برخط کشف تقلب

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا تقوا در نشست تخصصی "سامانه های برخط کشف تقلب" در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، اظهار داشت: یک سیستم امن و قابل اتکای بانکی نه تنها نیاز به تصدیق و احراز هویت کاربر قانونی و راهبری وی در طول عملیات دارد، بلکه مستلزم برچسبگذاری تراکنش های مشکوک به صورت همزمان است.

وی کشف تقلب را از بهترین استفاده ها از داده کاوی در صنعت و بخش های حاکمیتی دانست و افزود: روش های داده کاوی معمولا به صورت مکرر برای یافتن سنجه های نشان دهنده رفتار مشکوک و یافتن قواعد و رفتارهای نامتعارف استفاده می شود.

تقوا، متقلبین را به دو دسته داخل و خارج سازمانی دسته بندی کرد و اذعان داشت: مدیران و کارکنان در داخل سازمان و افزاد ناراضی، مجرمین حرفه ای و سازماندهی شده از خارج سازمان می توانند متقلبانه رفتار کنند.

به گفته این استاد دانشگاه مسیرهای تقلب مالی می تواند از روش های مستقیم، شبکه ای و مخابراتی، هک و نفوذ، فقدان اعتبار تا  دزدی و جعل، درخواست نادرست و حضوری را در بر بگیرد.

تقوا اظهار داشت: سامانه های برخط کشف تقلب در بانکداری ایران می توانند از تکنولوژی های پیشرفته و هوشمند استفاده کنند تا تقلب و رفتارهای مشکوک را شناسایی کنند؛ این سامانه ها می توانند به صورت خودکار و مستمر بر تراکنش های بانکی نظارت داشته و الگوهای تکراری و یا رفتار مشکوک را شناسایی کنند.

در ادامه این نشست شهره طباطبایی سرپرست گروه هوش مصنوعی شرکت خدمات انفورماتیک رویه های جدید تقلب با استفاده از هوش مصنوعی را معرفی کرد و گفت: ۳۶ درصد از صنعت بانکی دنیا از هوش مصنوعی استفاده می کند

وی با بیان اینکه روش های تقلب با توسعه هوش مصنوعی متنوع تر شده اند، افزود: توسعه سریع هوش مصنوعی زمینه را برای بهره مندی از این ساز و کار در کشف و پیشگیری از تقلب فراهم کرده است.

علی سیفی معاون نرم افزار شرکت خدمات انفورماتیک نیز تقلب را فعل و انفعال متقلبانه تعریف کرد که منجر به خروج پول از حساب مشتری می شود و یا پول کثیف را به سیستم بانکی وارد می کند، تعریف کرد و گفت: در سال های آغازین فعالیت سامانه کشف تقلب در بانک مرکزی، تمرکز این سامانه بر نظارت روی صدور کارت ها بود و در حوزه های تعریف شده  از تقلب ورود نمی کرد.

سیفی با اعلام اینکه روزانه بیش از ۲۵۰ میلیون تراکنش در کشور انجام می شود، تصریح کرد: پس از تولد شاپرک و سیستم شتاب تراکنش ها از فیلتر عبور کردند. این فرایند کماکان ادامه دارد و تراکنش های بیش از اندازه، بدون قاعده و در زمان غیرمعمول بررسی می شوند.

در ادامه این نشست حاضرین در جلسه سوالات خود را با کاشناسان حاضر در نشست در میان گذاشتند.