جشنواره دکتر نوربخش

انتخاب نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه بانکداری الکترونیک، یکی از فعالیت‌های جنبی همایش ‌سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است. بر این اساس پس از معرفی محصولات واجد شرایط از سوی سازمان‌‌ها، مراحل داوری در دبیرخانه همایش، با رعایت سه معیار «نوآورانه بودن»، «کاربردی بودن» و «سودآوری بالقوه» طی شده و نوآوری‌های برتر در اختتامیه همایش اعلام خواهند شد. بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت می‌توانند با تکمیل و ارسال کاربرگ‌‌ به دبیرخانه همایش، در جشنواره دکتر نوربخش شرکت نمایند.

 • مراحل ارسال نوآوری به جشنواره
  • تکمیل کاربرگ معرفی نوآوری
  • ارسال کاربرگ تا زمان مقرر به دبیرخانه همایش
  • تماس با دبیرخانه همایش و دریافت تاییدیه تحویل مستندات، بلافاصله پس از ارسال آن
 • هر بانک یا شرکت می‌تواند حداکثر یک طرح را جهت شرکت در جشنواره معرفی کند.
 • محصولات اعلام شده باید در فاصله زمانی ۱ مهر ۱۴۰۱ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به بازار معرفی شده و تا قبل از ۳۰ مهر ۱۴۰۲ از آن بهره‌برداری شده باشد.
 • آخرین مهلت ارسال کاربرگ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲ تمدید شد.
 • شماره تماس: ۵۴-۸۸۶۵۷۴۵۰ داخلی ۸۲۰۲
 • نمابر: ۸۸۶۵۷۴۳۰
 • پست الکترونیک: conf@mbri.ac.ir